HIX
HIX

לעין המצלמה: מקריבה את עצמה עבור גוריה

גם במחיר חייה לא הסכימה הבהמה להיפרד מהצאצאים, וכך מצאה את עצמה נאבקת בפיל אגרסיבי. למזלה, זה נגמר בלא יותר מכמה פציעות קלות

היקס | פורסם 12/11/13 14:20