HIX
HIX

כולם מוזמנים לבוא להריח את "פרח הגוויה"

סטודנטים של הפקולטה ללימודי חקלאות באוניברסיטת דארטמות' נרגשים מאוד לקראת החג ההלווין הקרב ובא, זאת בעקבות פריחתו של הלוף הענק - אחד הפרחים הנדירים ביותר בעולם שהניחוח שלהם מתואר בתור שילוב של בשר רקוב, נבלה סרוחה וחיתול משומש

היקס | פורסם 29/10/18 20:19