HIX
HIX

"כל 100 שנה מתרחשת רעידת אדמה גדולה בארץ - ואנחנו קרובים אליה מאוד"

רעידות האדמה שהתרחשו בשבוע האחרון בארץ לא גרמו לנזק מיוחד - ובכל זאת, רבים חוששים מריבוי הרעידות וממה שעתיד לבוא. אז מה באמת החשש הכי גדול כאן והאם תרחיש האימים של רעידת אדמה שמלווה בצונאמי יכה בישראל ויגבה עשרות אלפי קורבנות?

היקס | פורסם 09/07/18 08:08 
צונאמי (צילום: shutterstock)
צילום: shutterstock