HIX
HIX

7 תגליות מסתוריות שהמדע לא מצליח לפענח

מה עושה מחשב עתיק בתוך ספינה טרופה? מדוע עם עתיק יצר כדורי ענק בקוסטה ריקה? ומי כתב ספר מסתורי שאף אחד לא מסוגל לפענח? אספנו כמה פריטים עתיקים ומסתוריים שהמדע פשוט לא מצליח לפענח

מירי פרקס | HIX | פורסם 20/03/14 15:26