HIX
HIX

מפלצת המתכת הנאצית שהייתה גומרת את אירופה

בשיא מרחץ הדמים של מלחמת העולם השנייה הציע שר החימוש הגרמני לבנות טנק במשקל של מעל אלף טונות שימחץ את אירופה. היטלר אישר ובדצמבר של אותה שנה כמעט נולדה "המפלצת"

אורן דותן | היקס | פורסם 02/05/11 15:11