HIX
HIX

התגלו הדפים האבודים מספר המתים המצרי

כתב היד העתיק, שכתב הכהן הגדול של מצרים לפני אלפי שנים ונמכר בחתיכות בשוק השחור על ידי שודדי קברים, יקום אולי לתחייה בקרוב. העמודים האבודים של הטקסט המסתורי, שאמור לשמש כמדריך לחיים שאחרי המוות, התגלו אחרי מאה שנה במחסנים של מוזיאון באוסטרליה

אורן דותן | היקס | פורסם 23/04/12 16:37