HIX
HIX

7 יצירות מקרא אבודות שכולם רוצים למצוא

יצירות כמו תיבת נוח, ארון הברית והצלב של ישו, אולי נשמעות לכם כמו פריטים דמיוניים לחלוטין - אך אנשים רבים בעולם מקדישים את כל חייהם כבר מאות שנים על מנת למצוא אותם. אז בעולם שבו נסתרות דרכי האל, האם נסתרות גם העדויות לסיפורים?

היקס | פורסם 22/03/19 01:40