HIX
HIX

התפוצץ להם בפנים: המצאות שהפכו את עורן

גילויים רבים, כמו הפנצילין והוויאגרה, הגיעו לעולם ממש במקרה, ובמקרים אחרים המצאות ורעיונות התגלגלו לשימושים שונים מהתכלית המקורית שלהם. ממחנות הריכוז ועד ה-TNT

אורן דותן | היקס | פורסם 20/08/10 13:13