HIX
HIX

האחיות שהיו אחראיות להשבחת הגזע הארי

זוועות המשטר הנאצי לא התרחשו רק במחנות הריכוז ובשדה הקרב אלא גם עמוק בתוך אירופה הכבושה. אחת התכניות שקידמו הגרמנים באותה תקופה הייתה חטיפת מאות אלפי ילדים וניסיון להפוך אותם לארים טהורים

קרן לויתן | היקס | פורסם 15/01/13 07:49