HIX
HIX

מוזר מהעבר: היטלר מבלה במסיבה

לפעמים קשה לזכור שלצד המלחמה, הנאצים נהגו לבלות וליהנות מהחיים. התמונות הבאות מציגות את הצד הרך של הפירהרר וצמרת ההנהגה ברייך השלישי

היקס | פורסם 22/12/13 19:28