HIX
HIX

כל התינוקות אוהבים שירי ערש, גם פילים!

סרטון שרץ ברשת מראה פילון מתנמנם ומתערסל בחיק אישה, כשהיא מלטפת אותו ושרה לו שיר ערש. כמה אפשר לאהוב בעלי חיים? עד אין קץ

היקס | פורסם 13/10/15 15:16