HIX
HIX

הצפייה לא לבעלי פחד גבהים: צילמו את עצמם נוסעים באחת הדרכים המסוכנות בעולם

המטיילים הבאים התגרו במוות כאשר נסעו בדרך עפר צרה - מצד אחד מצוק, מצד שני תהום של 600 מטר, והמרחק מהקצה: סנטימטרים ספורים. זהירות: הצפייה גורמת לפרפורים בבטן

היקס | פורסם 17/11/13 16:56