HIX
HIX

קמעות: סחר האיברים המזעזע של הלבקנים בטנזניה

בעלי הכוח בטנזיה עורכים ציד מזעזע אחר לבקנים והופכים את איבריהם הכרותים לשיקויים וקמעות. לפי האמונה האיברים בעלי סגולות פלאיות המביאות מזל, בריאות ועושר

היקס | פורסם 04/02/16 07:43