HIX
HIX

סגוואי לעניים: מכונית האוויר ההודית

הודי נחוש במיוחד בנה כלי רכב אישי המונע על ידי לחץ אוויר כמענה אפשרי לבעיית האנרגיה בעיר, במדינה ובעולם. זה מה שיוצא כשמחברים מכסחת דשא וחשיבה מקורית

אורן דותן | היקס | פורסם 20/08/10 16:35