HIX
HIX

הסתכלו למוות בעיניים: עשרה אנשים ששרדו כנגד כל הסיכויים

מה מהבאים נשמע קטלני יותר: נפילה מגורד שחקים, ליפול קורבן לרוצח סדרתי או לחלות גם באיידס וגם בסרטן? עשרת האנשים האלה הביסו בנוק אאוט את מלכודות המוות הללו ונוספות, והוכיחו לכולנו שזה לא נגמר עד שזה נגמר

קרן לויתן | היקס | פורסם 02/05/13 23:59