HIX
HIX

בתול בן 36 - אב ל-14 ילדים

טרנט ארסנו מקליפורניה הודה שמעולם לא קיים יחסי מין עם אישה אך למרות זאת הוא אב ל-14 ילדים - שנולדו כתוצאה מתרומת זרע. "אני מרכז את כל האנרגיה המינית שלי בייצור זרע לזוגות שרוצים להביא ילדים"

אורן דותן | היקס | פורסם 18/01/12 13:08