HIX
HIX

מצא טלפון נייד ונשלח למעצר ממושך

תייר בריטי נדהם לגלות שהוא הפך לעבריין בתאילנד אחרי שהוא ניסה להחזיר טלפון נייד לבעליו. על פי הדיווחים, הוא ישב תקופה של כמעט שבועיים בתא מעצר ובמהלכה, הסוהרים אפילו גילחו לו את הראש. בית המשפט עמד להטיל עליו קנס כספי ולגזור עליו עונש מאסר - עד שבני משפחתו ועורכי דינם התערבו

היקס | פורסם 22/04/19 09:41