HIX
HIX

איש הקוף: בהודו סוגדים לאדם עם זנב

קוטף התה ההודי גידל זנב שעיר באורך 36 סנטימטר, המקומיים מאמינים שהוא גלגול של אל קוף הינדי ונוהרים לפתח דלתו כדי לקבל ברכה

היקס | פורסם 09/02/14 16:57