HIX
HIX

"זה הרגיש כמו ערימה של בוץ שנפלה מהשמיים"

בהלה בקנדה: 18 דיווחים על "גשם של צואה" התקבלו ברשויות, ולמרות שכולם חושדים שזה מגיע ממטוסים - הממשלה מכחישה את זה בתוקף. אז מה קורה שם?

היקס | פורסם 05/07/18 15:50