HIX
HIX

עלה לטיסה עם פציעה - וזיהם את המטוס

טיסות זה אף פעם לא דבר קל. ילדים צורחים, נוסעים שפולשים למרחב שלכם, טלטלות במערבולות אוויר - לא חסר ממה להתייאש. אבל התמונה הבאה של נוסע שתועדה על טיסה מסחרית, הצליחה להגעיל אותנו לגמרי ולהוכיח שיש דברים הרבה יותר גרועים

היקס | פורסם 02/05/19 09:48