HIX
HIX

הדברים המטורפים שקרו לאנשים - בזמן שהיו בכלל בתרדמת

אחרי שסיפרנו לכם את סיפורו המטורף של הנער שנכנס לתרדמת אך היה מודע לכל שנייה שעברה במהלך שנים ארוכות בלי יכולת לזוז, חזרנו לכמה מסיפורי התרדמת המטורפים ביותר: הנה עוד 10 אנשים שקרו להם דברים הזויים בזמן תרדמת

היקס | פורסם 05/07/18 20:49