HIX
HIX

בתי העץ המטורפים של שבט הקורוואי באינדונזיה

הם מאמינים בשדים וכישופים, לא נחשפו לציביליזציה עד שנות השבעים של המאה העשרים, הם מנהלים חיים של ציידים-לקטים בדיוק כמו אבות אבותינו והם נחשבים לקניבלים האחרונים. ויש להם בתים ממש מגניבים גבוה בין צמרות העצים

אורן דותן | היקס | פורסם 19/11/12 17:25