HIX
HIX

תצליחו למצוא את הפריטים שלא קשורים?

בואו נראה אם יש לכם את זה: בתמונה הבאה יש עשרה אובייקטים מודרניים שלא קשורים מבחינת זמן ההמצאה שלהם - תוכלו למצוא את כולם?

היקס | פורסם 13/06/18 12:16