HIX
HIX

את תלכי בשדה: נפתרה החידה של האישה מהציור המפורסם?

"עולמה של כריסטינה" של אנדרו ואיית' הפך לנכס צאן ברזל של האמנות המודרנית האמריקאית. עכשיו נוירולוג טוען כי הצליח לאבחן את המחלה המסתורית ממנה סובלת האישה שבתמונה

היקס | פורסם 08/05/16 10:53