במקרים רבים מתן חוות דעת רפואית בתחומי האורתופדיה מהווה דרישה כחלק מתהליך להפעלת תנאי ביטוח או בירור תביעה משפטית בעקבות פגיעה אורתופדית כלשהי. על פי המפורט בחוות הדעת נקבע האם יינתן למגיש/ת הבקשה סיוע, פיצוי ו/או הטבות שונות כלשהן בהתאם לחומרת הפגיעה, או לחילופין באם לאו.  

חוות הדעת  ניתנת על ידי רופאים אורתופדים מומחים במטרה לשקף את על מצבו הרפואי של המטופל/ת כתוצאה מהאירוע הנבחן. חוות הדעת היא מסמך רפואי עם תוקף של עדות בבית משפט הקובע  את מצבו הרפואי והתפקודי התובע ולהבין את ההשפעות של הפגיעה על חייו היומיומיים ועתידו.

ד"ר יוסף לייטנר, אורתופד מומחה ומנתח עמוד שדרה בעל ניסיון רב במתן חוות דעת מקצועיות מסביר מתי חוות דעת רפואיות נדרשות, מאילו שלבים הן מורכבות ומה נדרש הנפגע/ת לעבור בתהליך. 

באילו מקרים כדאי להציג חוות דעת רפואית? 

חוות דעת רפואיות נדרשות בניהול תביעות מול הביטוח לאומי לצורכי הכרה כנפגעי תאונות עבודה או תביעות אחרות. על מנת להוכיח זכאות לסיוע מהביטוח הלאומי, על המבקשים להוכיח את מידת הנכות האורתופדית והתפקודית שנגרמה להם כתוצאה ישירה מהפגיעה הנדונה, או מאופי עבודתם וכן לקבוע האם מדובר בנכות זמנית או קבועה, או שלמעשה לא נגרמה כלל נכות. 

דוגמה אחרת היא במקרה של תביעה נגד רשות מקומית כמו למשל באירוע של נפילה לבור ביוב שנותר פתוח באופן לא בטיחותי. במקרה זה התביעה תופנה לגוף העירוני הרלוונטי, ולעיתים תכופות תידרש חוות דעת של מומחה בגין נזקי הפגיעה והשלכותיה על הנפגע. 

דוגמה נוספת לצורך בחוות דעת רפואית היא בתביעות כנגד חברות ביטוח לצורך קבלת פיצויים, או אובדן כושר עבודה. בהתאם לחומרת הנכות, נקבע סכום הפיצוי למבוטח/ת, כאשר חוות הדעת המשפטית מהווה למעשה עדות קבילה בבית המשפט. 

חוות דעת מוגשות גם על ידי חיילים ואנשי כוחות הביטחון במסגרת הליכים מול משרד הביטחון  להכרה בנכות כתוצאה מפגיעה בעת השרות. הנזק יכול להגרם  מפציעה, תאונה או תנאי שרות. כך, לדוגמה, חוות דעת רבות נדרשות במקרים של פגיעה פיזית כמו כאבי גב טורדניים כתוצאה מנשיאת משקל רב. 

חוות הדעת היא מסמך משפטי, והיא חייבת לשקף באופן מדויק ואמין את מצבו של הנפגע . מאחר והנכות והפיצוי נקבעים בסופו של דבר במיקוח עם הביטוח הלאומי, חברות הביטוח או בבית המשפט, לאמינות ודיוק חוות הדעת חשיבות עליונה בהתייחסות גורמים אלה לחוות הדעת. 

איך מתקבלת חוות דעת רפואית? 

בחוות דעת נבחן מצבו של התובע , אופי הפגיעה והקשר בין הפגיעה למצבו של התובע. 

תהליך מתן חוות הדעת מורכב שלושה שלבים. 

השלב הראשון הוא פגישה, בדיקת הנפגע  וקבלת מסמכים הקשורים לנפגע ולפגיעתו. חומר זה כולל  את תיקו הרפואי של הנפגע, צילומים ובדיקות עזר שונות. בפגישה זו  נערך תאום ציפיות, כי לא אחת יש פער בין תחושותיו של הנפגע לבין המבט האובייקטיבי. הנכות, במידה וקיימת נקבעת על פי תקנות המל"ל (או משרד הביטחון) המקובלות בתחום. 

בשלב השני נבחנות כל הבדיקות, התיק הרפואי וכל מסמך שהתקבל ורלוונטי לאירוע. לעיתים מסמכים ובדיקות אלה כוללות מספר עשרות עמודים ולעיתים מאות. תהליך בחינת המסמכים ומתן חוות הדעת כרוך בקריאת החומרים וסיכומם, קריאה וצירוף פרסומים רפואיים רלוונטיים מהעולם. התהליך  ודורש השקעה רבה בהתאם לחומרת המקרה, מורכבותו והשלכות מתן חוות הדעת על חייו של הפונה. גיבוש חוות דעת עשוי להמשך ימים רבים ולעיתים שבועות.

בשלב השלישי  מוגשת חוות הדעת המפרטת את האירוע או את סוג העבודה, את מצבו של הנפגע, ואת הקשר בין האירוע או העבודה לבין מצבו של התובע. המומחיות והידע של המומחה באות כאן לידי ביטוי במציאת ההקשרים בין האירוע לבין המצב של התובע. הקשרים אלה מתפרסמים ומתחדשים בתדירות גבוהה ביותר, ודברים שלא היו מוכחים בעבר, מוכחים מחדש כמעט על בסיס חודשי. 

הנכות נקבעת על פי התקנון של המוסד לביטוח לאומי לנפגעי עבודה או המקבילה שלו תקנון משרד הביטחון, שהוא דומה אך לא זהה.

האם עבודה במעבדה יכולה לגרום נכות בצוואר לעובד בה? האם נהג מונית חשוף לבעיות גב יותר מנהג משאית? האם אימונים עם משקל כבד יכולים לפגוע בגב כעבור שנים? התשובות לשאלות אלו ואחרות נקבעות על בסיס חוות הדעת, אשר מפרטת את  ההקשרים, ומהם את נכותו של הנפגע ומהווה מסמך משפטי כדין עדות בבית משפט.

לסיכום, חוות דעת רפואית בתחומי האורתופדיה נדרשת במסגרות שונות כחלק מתהליך קביעת הפיצויים או ההטבות לתובע מחברות הביטוח או כחלק מהבירור בהליכים משפטיים. חוות הדעת מכילה ניתוח מקצועי ואובייקטיבי של מצב התובע וההשפעות של הפגיעה על חייו היומיומיים ועתידו. התהליך כולל פגישה עם המטופל, קריאת מסמכים רלוונטיים, בדיקות וצילומים  מציאת הקשרים רלוונטיים בספרות המקצועית העולמית בין האירוע למצב וקביעת הנכות בהתאם לתקנות המקובלות. התהליך הוא יסודי, לוקח זמן, וחשיבות הרופא המומחה במתן חוות הדעת קריטית למיצוי התהליך בצורה האופטימלית.

הכתבה באדיבות ד"ר יוסף לייטנר, אורתופד מומחה ומנתח עמוד שדרה בעל ניסיון רב במתן חוות דעת מקצועיות.

עמוד מומחה באינפומד