>> האם בכלל לא מומלץ להוריד את החום לילד חולה?

(מקור)