>> עוד במדור: מה אתם באמת יודעים על הגוף שלכם? עובדות מוזרות