*יש להדגיש כי בחירת הטיפול האפשרי הינה להחלטת המטפל הרושם את המרשם בהתייעצות עם המטופל. המידע נכון לאוגוסט 2020. למידע נוסף, יש לפנות לרופא המטפל. 

מוגש כשירות לציבור בחסות חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ