עשרות שוקולטיירים מציפים לאחרונה את הארץ, כמו פטריות אחרי הגשם. מנחם הורוביץ יצא לבדוק על מה כל המהומה, וגילה עולם חדש של דברי מתיקה. בתור בונוס, הוא אפילו למד להכין מקופלת בעצמו.