מחפשים הסברים בכתב ולפי הסדר? בבקשה: 

1. קורעים את הסחוס מהצד הרחב, ולוחצים מהצד השני. 

2. מסובבים ומושכים החוצה את העצם הקטנה. 

3. מושכים החוצה את העצם הגדולה, וזהו - אפשר לאכול.