אאורה חברת השקעות דיווחה אתמול (ג') על הסכם עם חברת "כלל ביטוח", על פיו אאורה תקצה לכלל מניות עבור תמורה מיידית בסך של כ-49 מיליון ש"ח, במימוש מלא של האופציות בתמורה לסכום של 27.5 מיליון ש"ח נוספים, ובסך הכל כ-76.5 מיליון ש"ח.

ההסכם כולל הקצאה של 6,470,000 מניות במחיר 7.55 ש"ח למניה, ובנוסף 3,235,000 מיליון אופציות למניות במחיר מימוש של 8.5 ש"ח למניה, לתקופה של שנתיים. התמורה המיידית של אאורה עומדת על 49 מיליון ש"ח (2.46% מהון החברה) ומימוש מלא של האופציות למניות יכניס לאאורה תמורה נוספת של 27.5 מיליון ש"ח (1.2% מהון החברה), ובחישוב הכולל 76.5 מיליון ש"ח. לאחר מימוש מלא של האופציות שהוקצו (ויוקצו) לכלל ביטוח, החברה תהפוך לבעלת עניין באאורה (5%), עבור השקעה כוללת של 110 מיליון ש"ח.

מרכז הנדלן - אאורה (צילום: יעקב אטרקצ'י, מנכל אאורה (ראובן קפוצינסקי))
צילום: יעקב אטרקצ'י, מנכל אאורה (ראובן קפוצינסקי)

אאורה הודעה לפני מספר חודשים על חתימה על הסכם אסטרטגי עם חברת הביטוח והפיננסים הפניקס, אשר במסגרתו העמיקה הון עצמי בשני פרויקטים והזרימה 120.5 מיליון ש"ח לאאורה. מעבר לכך, הפניקס צפויה להשלים בשנה הקרובה השקעת הון עצמי בשני פרויקטים נוספים, בסך של 230 מיליון ש"ח. בסך הכל, מדובר על השקעה של כ-350 מיליון ש"ח. להפניקס זכות קדימה להעמיד הון עצמי בסך של כ-250 מיליון ש"ח נוספים למגה-פרויקט חמישי, כך שמימוש מלא של ההסכם בין החברות עומד על היקף של כ-600 מיליון ש"ח. חשוב לציין כי גם חברת הביטוח מנורה היא משקיעה מובילה באאורה, עם 12% אחזקה, ובית ההשקעות מור מחזיק ב-6% מהחברה.

העסקה לוותה על ידי דיסקונט קפיטל חיתום. באאורה מעריכים כי ההסכם הנוכחי והמימוש שלו יעזרו לחברה לקדם ולהרחיב את פעילותה תוך שיפור היחסים הפיננסיים וחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה, ובנוסף יקטינו את היקף גיוסי החוב הנדרשים לפעילות החברה.

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.