בעשור האחרון הצטמצם מלאי הדיור הציבורי בכ-19% - מ-60.1 אלף יחידות דיור בשנת 2012, ל-49.1 אלף יחידות דיור בשנת 2022 - כך עולה מדו"ח שפרסם לאחרונה משרד הבינוי והשיכון, המציג את תמונת המצב בדיור הציבורי נכון לסוף שנת 2022. על פי הדו"ח, הסיבה העיקרית לצמצום מלאי הדיור הציבורי היא מכירת דירות לזכאים במסגרת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה).

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), המאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את הנכסים שבהם הם מתגוררים בהנחות של עד 90% משווי הנכס, מחייב את המדינה לחדש את מלאי הדירות מכספי התקבולים. הוא נחקק לראשונה בשנת 1999 בהובלת חבר הכנסת לשעבר, רן כהן ממרצ. לאחר העשור הראשון לתחולתו, כאשר בעקבות המכירה המאסיבית הידלדל מלאי הדירות, הוקפא המשך יישום החוק. ואולם בעקבות עתירה שהגישה מרצ, הופשר חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) בשנת 2014, בהחלטה משותפת של שרי השיכון והאוצר דאז, אורי אריאל ויאיר לפיד.

בשנים 2014- 2022 נמכרו 13,319 יחידות דיור לזכאים במסגרת החוק, לצד 939 יחידות דיור שנמכרו שלא במסגרת החוק. קניית דירות חדשות למלאי נעשית באמצעות התקבולים שהתקבלו ממכירת דירות לזכאים, אך בשל ההנחה הניתנת לזכאים, אשר יכולה להגיע עד 82% משווי השוק של הדירה, נוצר פער גדול בין מספר הדירות שנמכרו לאלו שנקנו. בשנת 2022 שווי השוק הממוצע לדירה שנמכרה עמד על כ-800 אלף שקל, ובניכוי שיעור הנחה ממוצע של 59.7% לשנה זו, התקבלו בקרן הדיור הציבורי 323 אלף שקל בממוצע לכל יחידת דיור.

בשנת 2022 התגוררו בדיור הציבורי למעלה מ-119,214 דיירים ודיירות, מספר הנמוך בכ-5.5% משנת 2018. כאשר בודקים את ממוצע הדיירים ליחידת דיור עולה כי יחס הדיירים לחדר הינו בממוצע יחס של .1:1 כך למשל בדירת 3 חדרים מתגוררים בממוצע 2.66 דיירים, ובדירת 4 חדרים מתגוררים בממוצע 3.95 דיירים. ב-2022 97.7% מהדירות מאוכלסות לעומת 96.3% ב-2021.

234 דירות נרכשו ב-2022, 1,620 נמכרו

בתחום רכישת הדירות עבור הדירות ישנו שיפור, כאשר בשנת 2022 נרכשו 234 דירות לעומת 48 בלבד ב-2021 ולעומת 178 ב-2020. יש לציין כי השיא נרשם ב-2018, שבמהלכה נרכשו 952 דירות עבור הדיור הציבורי.

גם בהיקף מכירת הדירות נרשמה עלייה, כאשר 1,620 דירות דיור הציבורי נמכרו ב-2022 לעומת 1,223 ב-2021  (עלייה של כ-30%) ו-908 ב-2020. ב-2022 מחיר דירה לזכאי ליחידת דיור היה בממוצע 323 אלף שקל המשקף הנחה של 59.7% לעומת מחיר ממוצע של 351 אלף ב-2021, המשקפים הנחה של 60.8% ו-306 אלף שקל ב-2020 המשקפים הנחה של 60.3%. יחס המכירה לרכישה בשנים 2022-2014 היה שעל כל  4.7 דירות שנמכרו נרכשה דירה אחת.

החברה המנהלת המרכזית של מאגר הדירות מטעם המדינה היא "עמידר", המנהלת 74% ממלאי הנכסים ומהווה זרוע ביצוע של משרד הבינוי והשיכון בתחום הדיור הציבורי. לצידה פועלת חברת עמיגור שבבעלות הסוכנות היהודית המנהלת 19.8% מנכסי הדיור הציבורי. יתרת הנכסים מנוהלים על ידי שלוש חברות בבעלות משותפת ממשלתית-עירונית: חברת חלמיש בתל אביב-יפו, חברת שקמונה בחיפה וחברת חלד בפתח-תקוה. מספר מצומצם של נכסים מנוהלים על ידי חברת אזורים (אשר רכשה מהמדינה את חברת שו"פ - שיכון ופיתוח). 

משרד השיכון: הגדלנו תקציב הרכש ב-100 מיליון שקל

ממשרד השיכון נמסר כי במסגרת התקציב האחרון תוקצב המשרד ב-100 מיליון שקל נוספים לרכש דירות כחלק מסיכום תקציבי לרכישת 1,700 דירות בין משרד הבינוי והשיכון למשרד האוצר, זאת לאחר עיכוב בתקציב מאושר בשנים 2019-2022 ולאחר השפעות הקורונה שהורידו את שיעור הרכש.

עוד עולה מהנתונים כי חלק מחברות הדיור הציבורי הן הפסדיות: חלמיש הפסידה ב-2022 2.6 מיליון שקל, שקמונה הפסידה 953 אלף שקל, חלד הרוויחה 4,000 שקל בלבד ועמידר הרוויחה 1.15 מיליון שקל. הנתונים משקפים ירידה ברווחיות בכל חברות הניהול של הדיור הציבורי.

שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף, מסר בתגובה: "כחלק מהתוכנית האסטרטגית של המשרד הצבנו כמטרה מרכזית להגדיל באופן משמעותי את מלאי הדירות בדיור הציבורי. מיליוני השקלים שהשגנו והוספנו בתקציב המשרד בעבור כך יעניקו את האפשרות להגדלת המלאי, שיפור ותחזוקת סל הדייר ומתן מענה מקיף וראוי לאוכלוסייה החשובה כל כך לה המשרד מסייע. אני מודה לכל הגורמים שסייעו לפרסום הדו"ח למען שיתוף הציבור. בתקופה הקרובה נפעל לקדם ולבצע צעדים נוספים במטרה להטיב עם זכאי הדיור הציבורי".
 
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון , יהודה מורגנשטרן, מסר בתגובה: "אני גאה בתוצר העבודה שמפורסם היום. בין תוצרי הדו"ח מוצגות הפעולות המרכזיות שננקטו במהלך שנת 2022 ומצב המלאי לאורך תקופה. מטרת המשרד הינה להפיץ דו"ח מסוג זה כל שנה, שייתן תמונה מלאה של מלאי הדיור הציבורי, ולספק את תשתית המידע הרצויה על מנת לקדם פתרונות ומענים נוספים לצרכים המשתנים של זכאי הדיור הציבורי. משרד הבינוי והשיכון דוגל בשקיפות ופרסום המידע המצוי ברשותנו לציבור הישראלי, מתוך רצון לקדם מדיניות המיטיבה עם צורכי השטח. בהתאם לזאת, דו"ח זה מפורסם באתר המשרד וזמין להורדה באופן חופשי. אני מודה לעובדי האגף, החברות המנהלות וכלל הגורמים הפועלים עמנו בשיתוף פעולה לניהול, אכלוס ואחזקה שוטפת ומיטיבה של מלאי נכסי הדיור הציבורי ברחבי ישראל".

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.