המועצה הארצית לתכנון ולבנייה המליצה אתמול (ג') לממשלה על תיקוני חקיקה בחוק התכנון והבנייה, שייתנו מענה למפוני העוטף וכן להיערכות העורף. בין היתר מוצע תיקון לחוק התכנון והבנייה, אשר יסמיך את שר הפנים לתת צו עבור הקמת מבני קבע בבנייה מתועשת בפטור מתוכנית ומהיתר במקומות שניתן לעשות זאת. 

מטרת התיקון היא לתת מענה מהיר ויעיל למפונים שפונו מבתיהם, כך שניתן יהיה להקים עבורם יחידות דיור ומבני ציבור בלוחות זמנים מהירים ככל הניתן. מדובר בהקמת מבני קבע בבנייה מתועשת במקומות שבהם ניתן יהיה לעשות זאת, בהתאם לחוות דעת מקצועית של מתכנן המחוז. חשוב לציין, כי עד היום החוק אפשר הקמת מבנים יבילים בלבד. 

במסמך שגיבש מינהל התכנון לגבי שיטות בנייה לשיקום בניינים שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל", והצעות התעשייה לשיקום המרחב, נכתב כי "השימוש במבנים יבילים ארעיים מהווה פתרון הנדסי ואדריכלי נחות עבור שיכון המפונים, בהשוואה לפתרונות האחרים הקיימים". מבנה הנבנה בשיטת בנייה מתועשת מורכב מיחידות תלת ממדיות שמיוצרות במפעל, והרכבתו נעשית בזמן קצר יחסית במקום. מדובר במבנה קבע באיכות גבוהה הכולל ממ"ד.

כמו כן, לאור מצב הלחימה, והצורך החיוני להקל ולקצר ככל הניתן את ההליכים ואת לוחות הזמנים בכל הנוגע לבניית ממ"דים, מוצע לבצע שני תיקונים בחוק כהוראות קבועות. לפי התיקונים לא תהיה עילת תביעת פיצויים עקב אישור תוכנית שמטרתה היחידה היא לאשר הקמת ממ"דים, ובנוסף לא תקום חבות בהיטל השבחה עקב אישורה של תוכנית זו, בעת מימוש במכר. 

ההחלטות התקבלו בנוסף להחלטת המועצה הארצית להעביר להערות והשגות תוכנית מיגון ארצית, המאפשרת הקמת ממ"דים במסלול מהיר, אשר תחול על כל הארץ ולא רק על יישובי הצפון בטווח של כ-9 ק"מ מהגבול. כיום הקמת ממ"ד מתאפשרת בהתאם להוראות התוכנית החלה על המגרש שבו מצוי הבניין, וכל חריגה ממנה מחייבת הליך של פרסום הקלה. כלומר, יש צורך להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקשה להקלה אם נדרש לחרוג מקווי הבניין, כדי שיתאפשר להקים את הממ"ד. התיקון נועד לקצר את התהליך ולאפשר את הקמת הממ"ד בתוך חודשים ספורים. 

תיקון חקיקה נוסף נוגע לעניין חובת פרסום הודעה על דבר הפקדת תוכנית באמצעות שלט, ובכלל זה חובת פרסום על גבי שלט. עקב הלחימה קיימים מצבים שבהם הפרסום על גבי שלט איננו אפקטיבי דיו, לאור העובדה שרבים מהתושבים עזבו את בתיהם בשל המלחמה. לפיכך, יוסמך יו"ר מוסד התכנון לקבוע דרכי פרסום נוספות לעדכן את התושבים. 

יו"ר המועצה הארצית וראש מטה התכנון הלאומי, נתן אלנתן, מסר בתגובה: "למדנו מניסיון העבר שמבנים יבילים זה לא פתרון איכותי לאורך זמן. לכן, עדיף בינוי קבע שיהיה איכותי וייתן פתרונות מיגון וכן יוכל לשרת את הקהילות הקולטות לשימושים נוספים".

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, מסר בתגובה: "מינהל התכנון דחף את תיקון החקיקה שאושר היום במועצה שיאפשר הקמת מבנים קבועים למפוני עוטף ישראל באתרים שיאפשרו זאת. תהליך זה נעשה אך ורק כדי לאפשר למפונים מהעוטף מגורים במבני קבע ממוגנים שייבנו במיוחד עבורם בהליך בנייה מזורז העומד בכל התקנים הרלוונטיים, ויאפשרו לקיים שגרת חיים".

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.