הבחירות המקומיות נערכות עוד מספר חודשים, ובהתאם לכך, מרבית הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה צפויות להקפיא או לעכב מתן אישורים לתכניות בנייה. צעד זה נובע מהנחיה שהועברה ליושבי הראש של הוועדות המקומיות ולמהנדסי הערים מטעם נתן אלנתן, ראש מטה התכנון הלאומי ורפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון. הנחיות אלו, הניתנות באופן קבוע לפני בחירות מקומיות בישראל, מעוררות (שוב) ביקורת בקרב גורמים בענף. 

הנחיות שכאלו מובילות לכך שאישורן של תוכניות בנייה רבות מוקפא בתקופה של לפני בחירות, בעיקר כדי להימנע ממראית עין של הענקת טובות לקראת הבחירות או שימוש בוועדה לצורך תעמולת בחירות.

"על הוועדות המקומיות לנהוג ברגישות ראויה בתקופת ערב בחירות"

על פי המסמך שנשלח אל הוועדות לפני כחודשיים, עם הכותרת "הנחיה כללית לקראת בחירות לרשויות המקומיות", נכתב בין היתר כי "לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, נבקש להבהיר את הדברים הבאים: ככלל, על הוועדות מקומיות לנהוג ברגישות ראויה בתקופת ערב בחירות, ולשקול שיקולים של 'שכל ישר' ושל 'הגיון בריא' במסגרת עבודתן השוטפת".

לכן, נכתב במסמך, "יש לפעול ככל הניתן, בדרך אשר משלבת המשך עבודה ומנהל תקין כל עוד אין מניעה לעשות כן כאמור, שיקול היעילות והמשך מנהל תקין כסדרו, הוא עיקרון בעל חשיבות נעלה. על כן, ככל שמדובר בבקשות פשוטות, דוגמת בקשות להיתרים תואמי תכנון, אשר אין סיבה לעכבן ושאין מניעה לדון בהם ברשות הרישוי, המערכת תפעל כסדרה".

ההמלצה המופיעה במכתב היא שלא לדון בתקופה הנוכחית בתוכניות או החלטות אחרות להן יש השלכות לטווח הרחוק. "ככל שמדובר בתוכניות, בבקשות לשימושים חורגים, הקלות ובקשות אחרות אשר מעלות שאלות עקרוניות או שאלות שיש להן השלכות תכנוניות לטווח ארוך או שאלות העוסקות בנושאים רגישים, חשובים או שנויים במחלוקת - וככל שמועד הבחירות מתקרב, יתכן שלא יהיה מקום לדון בהם 'ערב בחירות', ויש להתייעץ עם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לפני דיון בבקשות כאמור".

בסיכום המסמך נכתב כי "למיטב הידיעה, ובכפוף להנחיית היועץ המשפטי של הוועדה המקומית, מרבית הבקשות להיתרים, גם אם הן כוללות הקלה, אינן מצדיקות דחייה כאמור. כל עוד לא קבע יועמ"ש הוועדה המקומית אחרת, אין מניעה כי הועדה המקומית או רשות הרישוי, לפי העניין, ידונו בבקשה לפי נהלי העבודה הרגילים ולוח הזמנים שנקבעו בחוק ובתקנות".

גורמים שונים בענף הנדל"ן: "פרויקטים רבים ייפגעו"

בהתאם להנחיות מנהל התכנון, בקרוב מאוד צפויה להתקיים הישיבה האחרונה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה של תל אביב. מעיריית תל אביב נמסר כי "בהתאם להנחיות מנהל התכנון ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה בנושא תכנון בניין עיר יסתיימו בתאריך 9.8.23 (ישיבה אחרונה) ויתחדשו לאחר הבחירות. עם זאת, ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה בנושאי רישוי ימשכו כסדרן. 

חשוב לציין כי העירייה היא הגורם שקבע לעצמו את תאריך הפסקת העבודה של הוועדה ולא מדובר בהנחיות שהגיעו ממנהל התכנון. גורמים שונים בענף הבנייה אומרים כי התנהלות שכזו חוזרת לפני כל בחירות מקומיות, ועל אף שיש הגיון בשמירה על מראית עין של התנהלות תקינה בחלון הזמן הזה, התוצאה היא פגיעה בפרויקטים רבים, במיוחד אלו הנמצאים בהליכים מתקדמים – מה שפוגע ברוכשי הדירות הסובלים מעיכובים לא הכרחיים.

עו"ד ענת בירן, בעלת משרד עורכי דין המתמחה בתכנון ובנייה, אומרת כי ההחלטה הקונקרטית היא של היועמ"ש של כל ועדה. ״המשמעות היא שלפני בחירות לרשויות המקומיות הדיון בתוכניות רבות ובקשות להיתרים שאינם תואמי תכנית מתעכבות גם הן. לאחר הבחירות יוקמו ועדות מקומיות וימונו להן בעלי תפקידים, תהליך שאורך כחודשיים-שלושה. כך שלמעשה עד סוף 2023 תחול האטה וכמעט הקפאה בפעילות הועדות המקומיות. עם זאת, חשוב לציין שהועדות המחוזיות וועדות הערר ממשיכות לעבוד כרגיל במהלך התקופה".

עיריית ראשון לציון מסרה על רקע ההנחיה כי ״באופן כללי, אין רצון לפגוע במהלך התקין של העבודה השגרתית, ועם זאת ובשל הקרבה לבחירות, עבודת הוועדות תופסק החל מתחילת אוקטובר ועד לאחר הבחירות״.

מעיריית רעננה נמסר כי "עבודת ועדת התכנון המקומית צפויה להימשך כסדרה, למעט דיון בנושאי מדיניות והחלטות עם פוטנציאל לשינוי רוחבי, כמו שימושים חורגים וכד'".

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.