הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הודיעה הבוקר (ג') כי החל מ-17.11.23, יום ו' הקרוב, יוכלו בעלי דירות בעסקאות התחדשות עירונית לסוגיהן להביא לביטול הסכמים בפרויקטים שלא מתקדמים לפי לוח זמנים הקבוע בחוק, זאת בהתאם לתיקון חקיקת ההתחדשות העירונית בחוק ההסדרים של שנת 2021. "הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קוראת לבעלי הדירות לפנות למנהלות העירוניות לעזרה במימוש האפשרות בעת הצורך", נכתב.

על פי הרשות, החל מיום ו' יוכלו בעלי דירות שהתקשרו עם יזם בכל סוג של עסקת התחדשות עירונית, בין אם פינוי בינוי ובין אם התחדשות בניינית (תמ"א 38 וחלופותיה), להביא לביטולה של העסקה אם היזם לא עמד בלוח הזמנים המינימלי שנקבע בחוק לקידום פרויקט. זאת על מנת למנוע את כבילתם לעסקאות שאינן מקודמות בלוח זמנים סביר.

לפי תיקון חקיקה זה, מי שרשאי להחליט על ביטול ההסכם הוא רוב מקרב בעלי הדירות בבניין (כולל אלו שלא חתמו כלל על עסקה). ישנם שני מקרים שבגינם יוכלו להחליט על ביטול ההסכם. האחד - במקרה שבו היזם לא הצליח להשלים חתימת עסקאות עם רוב מבין בעלי הדירות במסגרת המועדים הקבועים בחוק. השני הוא מקרה שבו לא קידם את מימושו של הפרויקט, ובכלל זה כאשר לא קידם תכנית פינוי בינוי במוסד התכנון, או כאשר לא קידם הוצאת היתר בניה לפרויקט בלוח הזמנים שנקבע לכך בחוק.

כך, בהתאם לחקיקה, ניתן לפעול לביטול עסקת תמ"א 38 , אם היזם לא הגיע לרוב של 50% מקרב בעלי הדירות בתוך 18 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה בבניין, או לרוב של 67%, הנדרש לצורך יציאה לפרויקט לפי חוק הדייר הסרבן, בתוך 36 חודשים ממועד זה. בנוסף רשאים בעלי הדירות לבטל את העסקה אם היזם לא הגיש בקשה להיתר למוסד התכנון המוסמך בתוך 42 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה.

"קוראים לבעלי דירות שנקלעו למבוי סתום להשתמש בחקיקה" 

באשר לעסקאות פינוי-בינוי, ניתן לפעול לביטול עסקה אם היזם לא הגיע לרוב של 50% מבין בעלי הדירות תוך 24 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה, או שלא הגיע לרוב של 60% בתוך 48 חודשים ממועד זה. בנוסף, רשאים בעלי הדירות לבטל את העסקה אם היזם לא הגיש תכנית פינוי-בינוי למוסד תכנון בתוך 54 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה בבניין.

משמעות התיקון היא כי בעל דירה שיבטל התקשרותו עם יזם בנסיבות האמורות, לאחר קבלת החלטת רוב בעלי הדירות באסיפה כללית ולאחר שנמסרה על כך הודעה ליזם, לא ייחשב כמי שמפר הסכם. עם זאת, היזם יהיה זכאי לקבל מאותו בעל דירה תשלום בסכום שייקבע שר המשפטים בתקנות.

"הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קוראת לבעלי הדירות הנמצאים בתהליכי התחדשות עירונית , נקלעו למיזם שאיננו מתקדם לאורך שנים ומעוניינים לממש את אפשרות הביטול המוקנת להם בחוק, לפנות למינהלות העירוניות או לרשות הממשלתית עצמה לליווי ועזרה".

אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אמר כי "במסגרת סל החקיקה שהבאנו לאישור הכנסת בחוק ההסדרים, יצרנו הסדר ייחודי שמטרתו לתת פתרון לבעלי דירות שמצאו עצמם כבולים בהתקשרות חוזית מחייבת עם יזם, אשר לאורך שנים איננו מצליח, ובחלק מהמקרים אף אינו מנסה, לקדם את הפרויקט. היכולת לבטל התקשרות כזו, תפתח בפני בעלי דירות אלה את האפשרות לקדם התחדשות עירונית בדירתם באמצעות יזם אחר. אנו קוראים לבעלי דירות שנקלעו למבוי סתום מסוג זה לעשות שימוש באפשרות בחקיקה זו שנכנסה כעת לתוקף מלא, ובמידת הצורך להסתייע לשם כך בנו ובמנהלות העירוניות".

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.