שפל של ארבע שנים בהיקפי הלוואות המשכנתא, כך עולה מנתוני בנק ישראל שפורסמו היום (א'). במהלך אוקטובר האחרון, שבו פרצה מלחמת חרבות ברזל, עמדו ההלוואות על 4.55 מיליארדי שקלים. נתוני השפל כמובן אינם מפתיעים לאור פריצת המלחמה, אשר עיכבה מהלכים עסקיים רבים, וכן תחולתו של חול המועד סוכות בימים שקדמו לטבח שהביא לפרוץ המלחמה. הפעם האחרונה שבה נטל הציבור היקף הלוואות נמוך יותר הייתה לפני ארבע שנים בדיוק, באוק' 2019, אז עמד היקף ההלוואות על 4.39 מיליארד שקלים.

מתוך סך הההלוואות, 2.52 מיליארדי שקלים ניטלו במסלולים בריבית משתנה, ו-2.03 מיליארדי שקלים במסלולים בריבית קבועה. כמו כן, 3.27 מיליארד מההלוואות ניטלו במסלולים שאינם צמודי מדד, בריבית ממוצעת של 5.4%, המשקפת התייקרות קלה של 0.1% לעומת חודש ספטמבר, ובתקופת החזר ממוצעת של 24.7 שנים. 1.27 מיליארדי שקלים ניטלו במסלולים צמודי מדד, ברמת ריבית ממוצעת של 3.5% (ללא שינוי לעומת ספטמבר) ומשך החזר ממוצע של 22.3 שנים.

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.