שבועות ספורים לאחר שפרסמה כי בכוונתה לשווק מגרש ראשון במתכונת של קבוצת רכישה בקרקעות שדה דב, קבוצת מור, שבשליטת חנן מור, מבקשת להמשיך לשווק קרקעות אשר בבעלותה במתכונת של קבוצות רכישה. זאת, על מנת להצליח לפרוע את החוב הבנקאי שבו מחזיקה החברה, בסך של 1.3 מיליארד שקלים - כך עולה מהדו"ח החצי שנתי שפרסמה היום (ה') החברה למשקיעיה.

כזכור, המגרש הראשון שהוציאה החברה לשיווק הוא מגרש B - אחד מתוך ארבעה בבעלותה - בו קיימות זכויות לבניית 80 יח"ד בבניין בן 9 קומות. שני המגרשים הנוספים שבכוונת החברה להוציא הם מגרש C, בו מתוכנן מגדל בן 16 קומות ו-70 דירות, ולבסוף גם מגרש A, עליו מתוכנן בניין בן 39 קומות ו-229 דירות. בסך הכל מדובר בכ-300 דירות נוספות שבכוונת הקבוצה להוציא במתכונת של קבוצת רכישה, מלבד 80 הדירות ששיווקן החל.

בדו"ח צויין כי "בכוונת החברה להשתמש בתמורה ממכירת הקרקעות לפרעון החוב הבנקאי", אשר עומד כאמור על 1.3 מיליארדי שקלים. עוד צוין כי "מחירי המימוש של הקרקעות מתבססים על תמחור יחידות הדיור, וכן מודל עלויות הבנייה שהוכן על ידי מנהלת ההקמה והוצגו לחברה. אלו מסתכמים לסך של כ-1.5 מיליארד ש"ח".

על פי הדו"ח, החברה מכרה 41 יחידות דיור בחצי הראשון של שנת 2023, בסך כולל של 90 מיליון שקלים. זאת לעומת 90 דירות בהיקף של 169 מלש"ח אשתקד. עוד עולה כי כיום מחזיקה החברה בצבר פרוייקטים של 2,343 דירות, מהן 1,332 דירות בביצוע, אשר מתוכן 437 נותרו למכירה. 1,011 דירות נוספות עדיין בשלבי תכנון. הכנסותיה של החברה עומד על 216 מיליון שקלים, לעומת 421 מיליון שקלים אשתקד.

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.