מבצע חרבות ברזל, אשר החל לפני שבועיים בטבח הנורא ביישובי עוטף עזה, פגש את שוק הדירות במצב קשה ביותר - כך עולה מסקירה של ענף הנדל"ן למגורים לחודש אוגוסט, שפרסם בשבוע שעבר אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר. הסקירה מעלה כי בחודש זה חלה ירידה של 18% במספר העסקאות לרכישת דירה בשוק החופשי, וכי לעומת חודש יולי, חלה עלייה מתונה של 2%. בסך הכל נרכשו במהלך החודש 7,412 דירות, אולם למעלה מאלף מהן נרכשו בסבסוד ממשלתי, כך שבתנאי שוק חופשי נרכשו 6,368 דירות בלבד.

"בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי אוגוסט מאז תחילת שנות האלפיים, נמצא כי רמתו בחודש אוגוסט השנה הנה מהנמוכות ביותר, כאשר רק בשלוש שנים במהלך תקופה ארוכה זו נרשמו רמות נמוכות יותר", נכתב בסקירה. אותם שנים היו 2002-2003 אז הייתה האינתיפאדה השנייה בשיאה, ואוגוסט 2011 – שיא המחאה החברתית. עוד נכתב כי נתונים ראשוניים שנאספו לגבי חודש ספטמבר מעלים כי גם בחודש זה חלה ירידה משמעותית בהיקף הרכישות לעומת ספטמבר אשתקד.

בסקטור הבנייה החדשה נרכשו 3,143 דירות, המשקפות עלייה של כ-7% לעומת אוגוסט אשתקד, אך בניכוי דירות שנרכשו בסבסוד ממשלתי נרכשו 2,099 דירות – ירידה של קרוב ל-13% לעומת אוגוסט אשתקד, ועלייה של 13% לעומת יולי. פילוח גיאוגרפי מעלה כי הירידה החדה ביותר ברכישת דירות חדשות לעומת אשתקד, בשיעור של 46%, התרחשה באזור חדרה. באזור המרכז לעומת זאת נרשמה עלייה של 11%, כאשר עיקר הגידול נרשם בפתח תקווה.

"באופן כללי, כאשר מנתחים את מכירות הקבלנים בשוק החופשי, תוך פילוח בין אזורי הביקוש (המרכז, ת"א, ירושלים, נתניה ורחובות) לאזורי הפריפריה (ב"ש, חיפה, חדרה, נצרת וטבריה) נמצא כי בניגוד לממצאים בשנה האחרונה דווקא באזורי הביקוש במרכז הארץ נרשמה ירידה מתונה יחסית בשיעור של 8% לעומת אוגוסט אשתקד, בעוד שבאזורי הפריפריה שיעור הירידה היה חד יחסית – 19%".

בסקטור דירות היד השנייה הצניחה הייתה חדה יותר: 4,269 דירות נרכשו – ירידה של 21% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. הסקירה מציינת כי זהו שיעור הירידה המתון ביותר מאז יולי אשתקד, אולם יש להביא בחשבון כי אוגוסט אשתקד כבר היה נמוך בפני עצמו ושיקף ירידה של 39% לעומת אוגוסט שקדם לו. בהשוואה לחודש יולי נרשמה ירידה של 3% במכירת דירות היד השנייה.

רכישת דירות להשקעה בשפל היסטרי 

לצד הביקוש, נתון היסטורי נרשם בהיקפי רכישת הדירות להשקעה, אשר עמדו בחודש אוגוסט על 941 דירות. מדובר בנתון הנמוך ביותר לחודש אוגוסט מאז החלה המדינה לפרסם נתונים אלה, בתחילת שנות ה-2000. כמו כן, מדובר בירידה של 34% לעומת אוגוסט אשתקד, וירידה של 8% בהשוואה לחודש הקודם.

במקביל, מכירות המשקיעים הסתכמו באוגוסט ב-1,429 דירות, כך שבסך הכל צומצם מספר הדירות המוחזקות על ידי משקיעים ב-488 דירות, "הירידה הכמותית החדה ביותר מאז יוני אשתקד". מאז אוקטובר 2021, אז הוכרזה העלאת מס הרכישה על רכישת דירות להשקעה, ועד סוף אוגוסט, נגרעו ממלאי הדירות המוצעות להשכרה כ-4.8 אלפי דירות.

רוכשי הדירה הראשונה רכשו באוגוסט 4,557 דירות – נתון המשקף גידול של 14% ביחס לאוגוסט אשתקד, אך בניכוי רכישת הדירות בסבסוד ממשלתי מדובר ב-3,513 דירות שנרכשו על ידי סקטור זה – גידול מתון של 2% ביחס לאשתקד, ועלייה של 9% ביחס לחודש הקודם. "יש לציין כי הגידול ברכישות אלו לעומת אוגוסט אשתקד, גם אם בשיעור מתון, הנו לראשונה מאז מרץ אשתקד". כלומר, מדובר בחודש הראשון מאז החל בנק ישראל להעלות את הריבית, שבו חלה עלייה ברכישות השוק החופשי של סקטור רוכשים.

עם זאת על פי הסקירה נובע הנתון מגידול חריג אזור ירושלים שרשם גידול חריג של 34%, אשר התרכז ברובו בבית שמש. שני אזורים נוספים שרשמו גידול מתון יותר הם באר שבע (7%) ורחובות (2%). בסקטור "משחלפי הדיור" – הכולל משפרי דיור ומצמצמי דיור, הסתכמו הרכישות ב-1,914 דירות, ירידה חדה של 34% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, וירידה של 5% ביחס ליולי.

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.