בהוד השרון יש כיום כ-81 פרויקטים בכל השלבים, מתכנון מקדים ועד בנייה. על פי מרשם האוכלוסין נכון לחודש יולי 2023, עומדת כמות התושבים בעיר על קרוב ל-69,000.

מהי השכונה המבוקשת ביותר?
שכונת רמתיים מובילה בכמות החיפושים הייחודים בלוח יד2 בשנה האחרונה, עם מעל ל-40,100 חיפושים לרכישת דירה. אחריה ברשימת השכונות המבוקשות השכונות מגדיאל, שאר העיר, מתחם 1200, רמות מנחם ולבסוף גיל עמל. 

מהו הנכס המבוקש ביותר?
דירת 5 חדרים היא הנכס המבוקש ביותר בהוד השרון עם 26%. לאחר מכן דירות 4 חדרים עם 23%, דירות 2 חדרים עם 21%, דירות 6 חדרים עם 15% ודירות 3 חדרים עם 13%. 

ברבעון האחרון של שנת 2022 ניכר המשך עקבי של ירידה בביקושים לרכישת דירות בעיר. שנת 2023 נפתחה עם עלייה בביקושים בחודש ינואר, בו נרשמו כ-16,190 מחפשי דירות בעיר, אך בחודשיים הבאים שבה מגמת הירידה בביקושים עם 12,757 מחפשי דירות בלבד בחודש מרץ.

מרכז הנדלן - וויזר הודש

לאחר עלייה בביקוש באפריל וירידה נוספת בחודש מאי, בחודשים יוני ויולי נרשמה התאוששות בביקוש עם כ-15,500 מחפשי דירה בכל חודש. בחודש אוגוסט נרשמו כ-13,850 מחפשי דירות בעיר. לשם השוואה נציין כי בחודש אוגוסט 2022 נרשמו קרוב ל-20,500 חיפושי דירות ברחבי העיר.

כמה חדרים מחפשים בעיר?
ב-12 החודשים האחרונים הכמות הגבוהה ביותר של דירות הוצעה בחודש יולי האחרון, עם 918 דירות, ובחודש ספטמבר אשתקד הכמות הנמוכה ביותר - רק 712 דירות הוצעו למכירה ברחבי העיר.

בשכונת רמתיים, שמובילה גם בביקושים, ההיצע הגבוה ביותר לדירות יד שנייה, עם כ-640 דירות שהוצעו למכירה בשנה האחרונה. לאחר מכן שכונת מגדיאל, מתחם 1200, שאר העיר,  מתחם 19-20 (מתחם הפרחים) ורמות מנחם בה הוצעו למכירה 125 דירות בשנה האחרונה. 

ההיצע הגבוה ביותר בעיר לדירות יד שנייה, הינו לדירות 5 חדרים, עם 32%. לאחר מכן דירות 4 חדרים עם 31%, דירות 6 חדרים עם 25%, דירות 3 חדרים עם 9%, ודירות 2 חדרים עם 1.9% בלבד. 

בכמה נמכרו בפועל דירות בהוד השרון?
על פי המחירים הממוצעים של דירות חדשות ויד שנייה מהשנה האחרונה ברחבי העיר, על דירת 2 חדרים תשלמו בממוצע 1.338 מיליון שקל, על דירת 3 חדרים תשלמו בממוצע 2.650 מיליון שקל, על 4 חדרים 3.630 מיליון שקל, על 5 חדרים 3.946 מיליון שקל, ועל 6 חדרים 5.721 מיליון שקל. 

כמה עסקאות בוצעו בעיר?
על-פי נתוני המערכת ורשות המיסים, בשנה האחרונה בוצעו כ-189 עסקאות בהוד השרון. כך למשל, בעסקה שבוצעה באוגוסט ברחוב יצחק בן צבי 6 בעיר, נמכרה דירת 4 חדרים בעלת שטח של 109 מ"ר, במחיר של 3,260,000 ₪, המשקף מחיר של 29,908 ש"ח למ"ר. 

מרכז הנדלן - וויזר הודש

מהם דמי השכירות הממוצעים?
על דירת 2 חדרים תשלמו בממוצע 3,759 שקל בחודש, על 3 חדרים 4,813, על 4 חדרים 6,241 שקל, על 5 חדרים 8,966 שקל לחודש ועל 6 חדרים 10,784 שקל.

מהו שיעורי התשואה משכירות ברחבי העיר?
לפי מערכת yzer, על דירת 2 חדרים תקבלו תשואה של 1.33%, על 3 חדרים – 2.44%, על 4 חדרים – 2.82%, על 5 חדרים – , 2.74%, ועל דירת 6 חדרים תקבלו – 3.23% תשואה. 

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.