הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז דנה אתמול (ב') בהפקדת תוכנית רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לשכונה חדשה בנתניה. השכונה, נווה אילנות-מתחם הגולף, תוקם בדרום מזרח העיר ותשתרע על 612.5 דונמים של קרקע חקלאית. בשכונה יוקמו 1,606 יחידות דיור לצד מתחם תעסוקה, מרכז רפואי אזורי ופארק, הכולל את הסדרת נחל אילנות.

השכונה תוקם במיקום אסטרטגי במיוחד: צפונית לשטח התוכנית נמצאים שכונת קריית שרון ובית העלמין, מדרום ממוקם כביש 561, ממערב נמצאת מסילת הרכבת, וממזרח עובר כביש עוקף מזרחי נתניה. התכנון המוצע מתחבר לרשת הדרכים האזורית, צירי האורך דרך דגניה וטום לנטוס מתחברים עד דרך הרוחב הארצית 561 וממנה לדרכים ארציות, כביש 4 וכביש 2.

התוכנית היא חלק מהתוכנית לאזור הנופש המטרופוליני אילנות. בלב מתחם התכנון יוקם פארק מטרופוליני בשטח של כ-180 דונם, שלאורכו עובר נחל אילנות. התוכנית מציעה הסדרה של הנחל ויישום פתרון ניקוז לאזור כולו, על ידי ייעור ופיתוח הפארק עם סכרונים היוצרים איגום. 

מצפון לנחל אילנות יוקם אזור המגורים שכולל כאמור 1,606 יח"ד בצפיפות משתנה, שמהווה המשך בלתי נפרד לשכונת קריית שרון מצפון. תכנון המגורים מאופיין במבנים בבנייה מרקמית ובנייה רוויה, עם מגדלי מגורים בגובה 10, 16 ו-25 קומות, ועד 14 קומות במבני תעסוקה.

מדרום לפארק נחל אילנות מתוכנן אזור תעסוקה ומסחר הכולל 360,000 מ"ר שטחים עיקריים, חזית מסחרית לאורך רחוב טום לנטוס ובית ספר מקצועי לאחיות. בצמידות לאזור התעסוקה מתוכנן מרכז רפואי, הכולל כ-500 יח"ד מיוחדות לצוות רפואי וכ-275,000 מ"ר שטחי שירות ושטחים עיקריים יחד. עורכי התוכנית מאיר בוכמן ואיילת הוקמן מבוכמן הוקמן אדריכלים.

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.