ב-13 ערים מרכזיות בישראל, כולל רוב ערי גוש דן, עשוי תוקף תמ"א 38 לפוג בעוד קצת יותר מחודשיים, ב-29 באוגוסט 2024. כך עולה ממכתב שנשלח אתמול על ידי מנכ"ל מינהל התכנון רפי אלמליח וראש מטה התכנון הלאומי נתן אלנתן לכל הוועדות המחוזיות והמקומיות הרלוונטיות. הסיבה לפקיעת התמ"א היא שהוועדות המקומיות באותן ערים טרם הגישו תוכנית חלופית לתמ"א 38 לוועדות המחוזיות, וחלקן אף טרם החליטו אם הן מתכוונות לעשות זאת.

נזכיר כי באזורים בהם הוועדות המקומיות כבר הגישו תוכנית "התחדשות בניינית" לוועדות המחוזיות כדי שתחליף את תמ"א 38, תמשיך התמ"א לחול עד מאי 2026, או עד לאישור התוכנית החדשה, כדי לשמור על רציפות תכנונית.

המועד האחרון להגשת התוכניות החלופיות, אשר הוארך בשל המלחמה, הוא ה-1 באוגוסט 2024, כלומר כחודש וחצי מהיום. תנאי נוסף להארכת תמ"א 38 הוא החלטת הוועדה המקומית להאריך את התמ"א.

13 הערים בהן לא תוארך תמ"א 38 אם לא יגישו עד ה-1 באוגוסט תוכנית חלופית, מתחלקות לשתי קבוצות: ערים שבהן הוועדות המקומיות החליטו על הארכת התמ"א, כלומר עמדו בתנאי אחד מתוך שניים, וערים שטרם קיבלו החלטה כזו.

הקבוצה בה לא התקיים אף אחד מהתנאים כוללת את תל אביב-יפו, גבעתיים, חדרה (מתחם לב העיר), באר שבע, לוד, בת ים, אשקלון, בני ברק ובית שמש.

הקבוצה שקיבלה החלטה עקרונית על הארכה כוללת את כפר סבא, רמת גן, פתח תקווה וראשון לציון. בערים אלו התוכניות החלופיות נמצאות בשלבים מתקדמים, ובשלוש מהן אף הוגשו לוועדה המחוזית, אך טרם הודיעו על כך למועצה הארצית כנדרש. רמת גן היא היחידה שטרם הגישה את התוכנית. הסבירות להארכת התמ"א בערים אלו גבוהה.

להשלמת התמונה, בערים בהן כבר אושרה הארכת התמ"א לאחר שעמדו בכל התנאים, כמו ירושלים, יבנה, אשדוד, רמלה, נהריה, קריית ביאליק, טירת הכרמל, חיפה ורעננה. כמו כן, בערים מרכזיות נוספות כמו הרצליה, רמת השרון או מתחם תוכנית הרובעים בתל אביב, ההתחדשות מקודמת ברמת המגרש מכוח תוכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38, והיא לא צפויה לפקוע יחד עם פקיעת התמ"א.

במכתבם, הזכירו אלנתן ואלמליח לוועדות המקומיות כי מועד פקיעתה המקורי של תמ"א 38 היה ב-29 בפברואר 2024, אך הוארך בחצי שנה בעקבות הוראת שעה שנחקקה בעקבות המלחמה.

"יובהר כי אין כוונה לשנות מהחלטות המועצה הארצית ולתת ארכה נוספת לפקיעת התמ"א", נכתב. "לפיכך, רשות מקומית שבהתאם להחלטות המועצה, התמ"א טרם פקעה בתחומה, והיא מעוניינת שהתמ"א תמשיך לחול בתחומה גם אחרי יום 29.8.24, עליה לעמוד בתנאי שנקבע בהחלטת המועצה (הגשת תכנית) עד לתאריך 1.8.24. ככל שלא תעמוד בתנאי זה, תפקע התמ"א ביום 29.8.24".

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.