מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף, אישרה אתמול (ד') שורת החלטות הנוגעות למדיניות הדיור. בין היתר עברה בדיון החלטה שתאפשר למועצות אזוריות לחתום על הסכמי גג בהיקף מינימלי של 850 יחידות דיור, ועל ידי כך לקבל תקציבים לפיתוח תשתיות ובניית מוסדות ציבור בהיקף נרחב.

עוד אישרה המועצה החלטה משמעותית להגדלת ההנחה הניתנת לרכישת קרקעות, בטווח מחיר של עד 850,000 ש"ח במקום 450,000 שהייתה עד כה. מדובר בהצעה הנוגעת לסבסוד רכישת מגרשים לבנייה צמודת קרקע בשיטת "בנה ביתך", במכרזים ובהגרלות של רמ"י באזורי עדיפות לאומית. זאת בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה בנושא בחודש מאי האחרון. 

לפי ההצעה, ניתן יהיה להפחית את דמי החכירה המהוונים למגרש של עד 250 מ"ר עבור זכאי משרד השיכון, בגובה של עד 850 אלף שקלים. במגרשים של מעל 250 מ"ר - תוגבל תקרת ההנחה לעד 650 אלף שקלים. עוד מוצע לבטל את הגבלת ההטבה הקיימת היום כתלות למצב הסוציו-אקונומי של היישובים. על מנת לעודד שיווקים ולתמרץ תכנון מחודש להגדלת מספר יחידות הדיור לשיווק ביישובים, מוצע גם להגביל ולקבוע שההנחות יינתנו ביישובים בהם ישווקו בין לכל הפחות 33% מיתרת המגרשים המאושרים בתוכנית או 40 מגרשים, לפי הגבוה מביניהם.

"העברנו כעת החלטה שתחזק את היישובים הכפריים, שמתקנת החלטת עבר שהתקבלה בממשלה הקודמת ולא התאימה למציאות בשטח", אמר השר גולדקנופף. "העברנו תיקון תוך הבנה של חשיבות המגזר הכפרי והרצון לעודד בו שווקים. זאת, במקביל לשמירה על צביונו ועל הגידול הרב דורי. הוחלט על מתן הנחה נוספת של 10% ברכישת קרקע לחיילי מילואים. גם החלטה זו תקל על הזוגות הצעירים, ותחזק את ההתיישבות בנגב ובגליל".

מוקדם יותר היום כינס השר גולדקנופף את הנהלת משרד הבינוי והשיכון יחד עם הדרגים המקצועיים, על מנת לקבל את תמונת המצב של הפעלת תקציב המשרד לשנת 2023. מדוברות השר נמסר כי הוא הנחה לממש 600 מיליון שקל לרכישת דירות לממתינים לדיור ציבורי, בדגש על הפריפריה, בנוסף לכ-230 מיליון ש"ח שמושקעים בדיור הציבורי לטובת תחזוקה, שיפוץ וחיזוק מבנים של דירות הדיור הציבורי ועוד. בתחום הסיוע בשכר דירה, הניתן לכ-190 אלף משקי בית, חל גידול של כ-10%.

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.