איזה מוצר ביטוח מתאים לכיסוי אתרי בניה?

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות, הכוללת ביטוח העבודות עצמן ואת אחריות הקבלן כלפי צדדים שלישיים שונים ועובדיו.

אלו מקרים הביטוח בא לכסות?

הפוליסה מכסה אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי מראש לפרויקט או לחלק ממנו. כמו כן, הפוליסה מכסה נזקים ופגיעות שנגרמו לצד שלישי ולעובדים (נזקי גוף ורכוש). לעיתים קרובות נרכשים גם כיסויים מיוחדים לכלי רכב הנדסיים, מנופים, אחריות מקצועית ועוד.

עוד ב-mako כסף:

אלו מקרים הביטוח לא מכסה?

החריגים העיקריים הם נזק שאינו פיזי פתאומי ובלתי צפוי והפסקת עבודה מעל תקופה מסוימת (בדרך כלל 90 יום). יש גם חריגים לגבי שימוש באזבסט או חומר שמכיל אזבסט ועבודה בשיטת "פל קל". לכן, חשוב שכל מזמין עבודה יוודא שהקבלן לא משתמש בחומרים אלה.

האם הקבלן היזם מחויב לבטח?

במרבית המקרים הקבלן והיזם מבטחים את עצמם, על אף, שאין דרישה בחוק לכך. פרויקטים רבים מבוטחים לפי דרישת הבנק המממן. יש לשים לב לכך, שבמרבית המקרים הקבלן והיזם אינם זהים ועל כל אחד מהם לדאוג לביטוח בנפרד.

האם חברת הביטוח מחייבת את היזם /הקבלן באמצעי זהירות ומהם?

בוודאי. כל פרויקט נבחן ונבדק היטב על ידי סוקר הדורש, בין היתר, אמצעי זהירות שונים. לדוגמא: נוהל עבודות בחום, גידור אתר הפרויקט למניעת כניסת צדי ג', נוהל עבודה מסודר לעובדים באתר וכו'.

קריסת החניון ברמת החייל, ארכיון (צילום: Geektime)
המבטח יוכל להפחית את הפיצויים שישלם למבוטח, לפי חומרת המעשים | צילום: Geektime

מה המשמעות במקרה שלא עמדו באמצעי הזהירות?

בעבר הפוליסה הייתה כפופה לדרישות אמצעי הזהירות המפורטות בדו"ח הסוקר. לפי פסיקה אחרונה, לא ניתן להכפיף את הפוליסה לדרישות אלה. המבטח יוכל להפחית את הפיצויים שישלם למבוטח, לפי חומרת המעשים.

האם מומלץ, שגם קבלני שיפוצים בדירות פרטיות יבטחו את עבודתם?

בוודאי. הסיכונים דומים, גם אם בקנה מידה קטן יותר.

כיצד על בעל דירה לנהוג בעת התקשרות עם קבלן? האם כדאי שיבקש להציג תעודת ביטוח?

בוודאי. כדאי ומומלץ לדרוש לקבל את פוליסת הביטוח שלו ולבחון היטב את הכיסויים שהפוליסה כוללת. גם אם אינך מומחה לביטוח, עצם העובדה, שיש פוליסה בתוקף, נותנת עוד קצת שקט נפשי.

הכותב הוא סמנכ"ל ביטוח מסחרי; סייבר וייעוץ משפטי ב- AIG

יודעים מה הסיפור הבא שלנו? כתבו אלינו money@mako.co.il

רוצים לקנות דירה חדשה? היכנסו לכאן בונים