BLEND
כסף
כסף

מנחם הורוביץ הולך לקרוא ספרים

מנחם הורוביץ יצא לבדוק איזה יצא לבדוק איזה מבצעים מציעות רשתות הספרים ולמה לא כולם מרוצים מהם?

סמרטייר