מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב-0.5%, כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - בהתאם לציפיות. הירידה במדד מוסברת בעיקר בהוזלתם של שלושה סעיפים - דיור, דלק והבראה ונופש בארץ ובחו"ל.

בהתאם לציפיות נרשמה ירידה של 5.5% במחירי הדלקים עקב ירידה במחירי הנפט בעולם. בנוסף, נרשמה ירידה של כ-4% במחירי בתי המלון ובנופשונים בחו"ל.

לעומת הציפיות נרשמה ירידה של יותר מ-1% בשכר הדירה, דבר שהשפיע בצורה מכרעת על המדד כולו.

עוד ירידות נרשמו בסעיפי ההלבשה עקב הקדמת מבצעי החורף. הוזלות נרשמו גם במחירי הלחם, החלב והמכוניות.

עליות נרשמו במחירי מוצרי קוסמטיקה, במיסים העירוניים עקב עדכון מחירי הארנונה, במחירי התרופות ובמחירי הירקות הטריים. כתוצאה מכך, עומדת האינפלציה בראיה שנתית על 3.3%. שליש האחוז מעל יעד המחירים שקבעה הממשלה.

מדובר במדד שעומד בהתאם לציפיות בשוק ההון וכתוצאה מכך צפוי בנק ישראל בסוף החודש להפחית את הריבית. עם זאת, ישנו ויכוח בין כלכלנים בשוק ההון, האם פישר יבצע הפחתה של 75-50 נקודות בסיס או שמא יעדיף להאריך את חייו של כלי הריבית ויבצע הפחתות מתונות יותר של כ-0.25%.

בנוסף, מעריכים בשוק ההון כי בשבועיים הקרובים, ישגר נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, תוכנית מוניטרית שניה המיועדת להגביר את הנזילות בשוק ולמנוע את החרפת מחנק האשראי במשק.

מתדלק בתחנת דלק פז (צילום: David Silverman, GettyImages IL)
נרשמה ירידה של 5.5% במחירי הדלקים | צילום: David Silverman, GettyImages IL

למרות הירידה המשמעותית במדד המחירים לצרכן, אי אפשר לקבוע בצורה חד משמעית כי מדובר במדד שמאפיין מיתון כלכלי, שכן, ההורדות הבולטות נרשמו בסעיפים שאינם קשורים ישירות להתפתחויות במשק הישראלי: הירידה בדלקים קשורה להוזלה במחירי הנפט בעולם וההוזלה בהבראה ונופש בארץ ובחו"ל היא עונתית ומאפיינת את חודש ינואר.

מדד המחירים לצרכן הוא המדד הרשמי למדידת האינפלציה בישראל ויש לו השלכות רבות על מחירי המוצרים הפיננסיים כגון משכתנאות, הלוואות וגם פקדונות שצמודים אליו.

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: יש להקים בדחיפות ממשלת אחדות

נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, אמר הערב (א') בתגובה לפרסום מדד המחירים לצרכן כי "ירידת המדד מהווה איתות חזק וברור למערכת הפוליטית שיש להקים ממשלת אחדות לאומית בדחיפות, וזאת לא רק על מנת לגבור על ההאטה במשק, אלא גם ובעיקר על מנת לבצע את השינויים המבניים הנחוצים בכלכלה הישראלית, אשר יבטיחו הבראה לתקופה ארוכה."

במגמת ירידה (צילום: getty images)
"בהתאם לתחזיות המדד ירד בחצי אחוז" | צילום: getty images
ישיר בית השקעות: המדדים הבאים צפויים להיות שליליים או קרובים לאפס

כלכלני ישיר בית השקעות אמרו בתגובה למדד ינואר כי "בהתאם לתחזיות המדד ירד בחצי אחוז. כצפוי הירידה במחירי הדלק ומחירי סוף העונה בענף ההלבשה גרמו לירידה במדד, מגמה שהחלה לפני מספר חודשים ומחריפה מידי חודש. מדד זה יתמוך בהורדת ריבית נוספת, ככל הנראה סביב חצי אחוז. אנו מעריכים כי המדדים הבאים צפויים להיות שליליים או קרובים לאפס. כפי שניתן לראות, הדיפלציה המתפתחת היא דיפלציה של חוסר ביקושים וירידה במחירי המוצרים הבסיסיים".

שינוי בהרכב המדד החל מחודש ינואר 2009

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דווחה ביום ב' בשבוע שעבר על שינויים בהרכב המדד החל מהמדד הנוכחי, מסיכומים שהושגו עולה כי חלקו של סעיף תחבורה ותקשורת ייוותר על 21.1% מסל ההוצאות לתצרוכת והוא מהווה את הסעיף הגדול ביותר בסל הצריכה הממוצע של משק הבית.

חלקו של סעיף הדיור ירד ב-0.3% והגיע ל-20.7% בסל החדש. משקלו של סעיף המזון (כולל ירקות ופירות) גדל ב-1% ומהווה מעתה 18.4% מסל הצריכה החדש של מדד המחירים לצרכן. משקלו של סעיף אחזקת הדירה גדל אף הוא ויעמוד החל מחודש זה על 10.6%.

מנתוני חישוב המדד יותר מ-50% מההוצאות של משפחה בישראל הן על שירותי תקשורת, תחבורה דיור ומזון.

לעומת זאת, משקלו של סעיף חינוך, תרבות ובידור קטן מ- 12.9% אשתקד ל-12.5% עתה. השינויים הללו הם תוצאה מעדכון משקלי סל מדד המחירים לצרכן, שהחל מינואר 2009, יהיו מחושבים על סמך נתוני סקר הוצאות משק הבית לשנים 2006 ו-2007 (במחירי שנת 2008) ויחליפו את המשקלות הקודמים שחושבו על סמך סקר הוצאות משק הבית בשנים 2004 ו-2005 והיו תקפים עד כה.