מטעינים סחורה על אניית משא (צילום: Getty Images, GettyImages IL)
ב-S&P צופים כי תיתכן ירידה ביצוא, המשמש כמנוע הצמיחה המרכזי של ישראל בשנים האחרונות | צילום: Getty Images, GettyImages IL

השינויים בדירוגי האשראי מגיעים לחוב הריבוני של ישראל. סוסכנות דירוג האשראי הבילנאומית סטנדרד אנד פור'ס (S&P) חתכה את תחזית החוב לטווח ארוך במט"ח ל"יציב". התחזית הקודמת עמדה על "חיובי". בתוך כך, אישררה הסוכנות הבינלאומית את הדירוג הקיים - "A".

נציין, כי לא מדובר בהורדת הדירוג המודד את כושר הפירעון של ממשלת ישראל עצמו, אלא בתחזית לדירוג זה, שהייתה חיובית עד כה, כאמור. משמעה: הצפי של S&P בעניין דירוג חובותיה של ישראל במטבע זר היה כלפי מעלה, כלומר העלאת הדירוג, וכעת הוא נייטרלי.

בנוסף, אשררה S&P את יתר דירוגי האשראי: דירוג האשראי במטבע חוץ לטווח קצר ("1-A"). דרוג האשראי לטווח ארוך במטבע מקומי ("-AA") ולטווח קצר ("+1-A") ואף התחזית לדרוג במטבע מקומי ("יציב"). תקרת הדירוג של ישראל אושררה אף היא ברמה של "AA".

הנימוקים לתחזית

אם כן, מדוע שינתה הסוכנות את תחזית הדירוג במט"ח לטווח ארוך? לדברי S&P, שינוי התחזית משקף את ההתדרדרות בסביבה הכלכלית העולמית אשר צפויה להשפיע על הכלכלה מוטת הייצוא של ישראל. "ייתכן ואווירה שלילית זאת תקשה על המשך הורדת נטל החוב הממשלתי הגבוה יחסית (כ-80%) למדינות בדירוג המקביל", נאמר שם.

ב-S&P צופים כי תיתכן ירידה ביצוא, המשמש כמנוע הצמיחה המרכזי של ישראל בשנים האחרונות. לכן, מעריכים ב-S&P כי הצמיחה בישראל תרד ביחס לצמיחה הגבוהה במשק המקומי שאיפיינה את השנים האחרונות - ותעמוד בשנה הבאה על 2.5% "או פחות".

עוד ציינה החברה, כי הבחירות הצפויות בתחילת 2009, צפויות לעכב את שיחות השלום עם הפלסטינאים, ולהביא לפעולה של הממשלה ללא תקציב מאושר לפחות רבעון אחד. מצב כזה, לדעת הסוכנות מהווה יתרון - הגירעון התקציבי הצפוי הוא 1%. עוד מעריכים שם, כי "החשבון השוטף צפוי להתאזן בשנת 2009 ולהישאר כך. לכן, לא צפויה ישראל להיתקל בקושי מסוים בהקשר היציבות הפיננסית החיצונית".

חשוב לומר, כי סטנדרד אנד פור'ס שיבחה את פעולותיו של בנק ישראל בשוק להגדלת יתרות המט"ח מאז תחילת השנה. יתרות המט"ח, העומדות על 36 מיליארד דולר בקירוב, תורמות ליציבות הפיננסית של המדינה. בשונה ממדינות בעלות דירוג ותחזית דומה, לישראל יתרון בדמות יתרות מט"ח הנובעות ממקורות גיוס חיצוניים נוספים - כמו תוכנית הערבויות האמריקאית וארגון ה"בונדס".

תגובות רשמיות

בתגובה להודעה של S&P לגבי השינוי בתחזית דרוג האשראי של החוב במט"ח לטווח ארוך של המשק הישראלי, ציין בנק ישראל כי "בנק ישראל חוזר ומדגיש כי יש לו אמון מלא ביכולת של המשק הישראלי להתמודד בהצלחה עם המשבר הפיננסי וההאטה הצפויה במשק העולמי. כפי שאמר בעבר, לא יהסס בנק ישראל לנקוט בכל הכלים העומדים לרשותו כדי לתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית".

ועוד הוסיף הבנק: "בבנק ישראל מעריכים כי אישורו הצפוי של תקציב 2009 על ידי הכנסת, על פי המתכונת שאושרה כבר על ידי הממשלה, יבטא את המשך המדיניות המקרו כלכלית האחראית שננקטת בשנים האחרונות".

ממשרד האוצר נמסר בתגובה להודעתה של חברת הדירוג S&P כי "אנו בטוחים ביכולתו של המשק הישראלי להתמודד עם האתגרים העומדים בפניו לאור המשבר הפיננסי העולמי בתקופה הקרובה. זאת כאשר העולם עומד בפני האטה כלכלית משמעותית אשר צפויה להביא להאטה בצמיחה של המשק הישראלי".