מבזק כלכלה (צילום: רויטרס)
שדרוג שיביא להשפעה שלילית, כנראה | צילום: רויטרס

לאחר כחצי שנה של המתנה, תחליט הלילה בחצות MSCI Barra, מפעילת מדדי ה-MSCI העולמיים, אם לשדרג את הסטאטוס של ישראל ל"משק מפותח" מ"משק מתעורר", החלטה שצפויה להיכנס לתוקף בחודש נובמבר, אם תתקבל כמובן. ההערכות הגורפות בשוק הן כי MSCI תשדרג את הסטאטוס של ישראל, ובשוק יופתעו מאוד אם תתקבל החלטה אחרת. אם אכן ישודרג המשק, כלכלת ישראל תזכה אמנם לתעודת כבוד המעידה על חוסנו של המשק הישראלי, אולם המשקיעים בבורסה בוודאי יוותרו על תעודת הכבוד הזו, שכן השלכות המהלך לא צפויות להיות חיוביות במיוחד.

לפי ההערכות בשוק, שדרוג המשק הישראלי ממשק מתעורר למשק מפותח יביא להשפעה שלילית על שוק ההון, שכן המהלך יוביל למשיכת כספים בידי המשקיעים הזרים, מה שעלול להביא לירידות בבורסה ולהיחלשות של השקל מול הדולר. לפי ההערכות בבית ההשקעות מריל לינץ', המשקיעים הזרים צפויים למשוך אל מחוץ לישראל כספים בהיקף של 2 מיליארד דולר, בשל השינויים שייאלצו לבצע בתיקי ההשקעות שלהם. עיקר לחץ המכירות בבורסה צפוי להיות מורגש במניות הגדולות בהן מתמקדים הזרים, כדוגמת טבע, כי"ל, הבנקים פועלים ולאומי, בזק ומכתשים אגן.

לצורך הדוגמה, נניח שקרן השקעות זרה ביקשה חשיפה לשווקים מתעוררים, בהתאם למדיניות ההשקעה שלה, והשקיעה לצורך כך גם בישראל; אותה קרן תיאלץ לאחר השדרוג לחסל את החזקותיה בישראל, כיוון שזו כבר לא נמנית על משפחת השווקים המתעוררים. מצד שני, גופים המשקיעים בשווקים מפותחים יוכלו כעת להשקיע גם בישראל, אולם משקלה של ישראל בין השווקים המפותחים הינו קטן יחסית.

ומדוגמה מופשטת למספרים ברורים: על כל דולר שמושקע בשווקים מתעוררים, 7 דולרים מושקעים בשווקים מפותחים. נתון זה נשמע אמנם מעודד, אך יש לזכור כי בעוד שהנתח של ישראל במדדי השווקים המתעוררים של MSCI עומד על 3.2%, הנתח שלה במדדי השווקים המפותחים יעמוד על 0.2% בלבד, כך שהתוצאה הסופית תהיה, כאמור, משיכת כספים בידי המשקיעים הזרים אל מחוץ לישראל.

חשש זה אף גובר בהתחשב במצב המדיני-ביטחוני הבעייתי של ישראל. גורמים בשוק מעריכים כי בעוד שמשקיעים בשווקים מתעוררים לא היו יכולים להתעלם מישראל בשל כובד משקלה במדדי השווקים המתעוררים, הרי שמשקיעים בשווקים מפותחים יוכלו להתעלם מישראל בשל הנתח הקטן שלה במדדי השווקים המפותחים, וסביר כי משקיעים רבים יבחרו להתעלם ממנה כיוון שהם מחפשים להשקיע במדינות יציבות מבחינה גיאו-פוליטית.