הנהלת בנק הפועלים מקצצת 5% משכרם של מנהלי האגפים ועוזרי המנכ"ל. מבנק הפועלים נמסחר כי על העובדים הללו לא חל הסכם העבודה הקיבוצי של הבנק. נזכיר, כי לפני חודש הודיעו חברי מועצת המנהלים של הבנק על קיצוץ מרצון של 10% משכרם השוטף וחברי ההנהלה על קיצוץ של 7.5%.

בנק הפועלים הציג ברבעון השלישי של 2008 רווח של 441 מיליון שקל, המהווים ירידה של 25.8% בהשוואה לרווח ברבעון המקביל שנה קודם. שיעור תשואת הרווח להון העצמי עמד על 9.6%.

יומיים לאחר מכן, הודיע המנכ"ל צבי זיו שהרוויח 7.8 מיליון שקל ב-2007 כי יוותר על 188 אלף שקל והיו"ר דני דנקנר שהרוויח 7.91 מיליון שקל יוותר על 148 אלף שקל.

מניות בנק הפועלים נסחרות בבורסה בתל-אביב שם הן נמנות עם מדד המעו"ף. שווי השוק הכולל של הבנק מסתכם ב-11.64 מיליארד שקל, המגלם מכפיל 0.61 בלבד על הונו העצמי. מתחילת 2009 עלתה מניית הבנק ב-9.1%.