הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ה') את האומדן השלישי לנתוני התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) בישראל, מהן עולה כי ברבעון הראשון הושלמה צמיחה שלילית של 3.7% בשנה, לאחר ניכוי השפעות עונתיות. האומדן הקודם הצביעה על ירידה שנתית חדה יותר ב-12 החודשים שהסתיימו ברבעון הראשון - 3.9%. ברבעון עצמו ירד התמ"ג ב-1%, לאחר ירידה של 1.5% ברבעון הרביעי של 2008. עם זאת, מדובר בשיעור ירידה רבעוני הנמוך מזה שנמדד בארה"ב, ביפן, גרמניה, בריטניה ועוד.

הירידה בתוצר מוסברת על רקע ירידות בולטות בייצוא סחורות ובשרותים ובהשקעות בנכסים, ירידה בהוצאה לצריכה הפרטית (למעט במוצרים בני-קיימא ובהוצאה לצריכה ציבורית). מנתוני החשבונאות הלאומיים עולה כי ההוצאה על צריכה פרטית קטנה ב-3.5%, הייצוא קטן ברבעון הראשון ב-8.3% והיבוא ב-14.3%.

התוצר העסקי השלים ברבעון הראשון ירידה שנתית של 5.2% - זינוק חד בהשוואה לירידה השנתית של 2.4% ברבעון שקדם לו, ובהתחשב שעד הרבעון השלישי אשתקד צמח התוצר העסקי ב-0.3%. הירידה התבטאה בעיקר בענף התעשייה (16%-), ענפי מסחר ושירותי אירוח ואוכל (11.1%-), והתחבורה והתקשורת (18.2%-). דווקא התוצר בענף הפיננסים והשירותים העסקיים השלים צמיחה שנתית של 8.6%.

האבטלה - הגבוהה מזה 3 שנים

בתוך כך, פורסמו נתונים נוספים, מהם עולה כי שיעור האבטלה בישראל טיפס במאי ל-8.4%, לאחר שבאפריל עמד על 8.2% בלבד - עדכון של הנתון המקורי, שעמד במקור על 7.8% בלבד. בכך מהווה שיעור האבטלה פרמטר נוסף המצביע החרפת אותות המיתון על המשק הישראלי - במיוחד לאור העובדה שבסוף 2008 עמד שיעור האבטלה על 6.8%, ולמעשה מדובר בשיעור האבטלה הגבוה במשק מאז ספטמבר 2006.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה מובטל ("בלתי מועסק") כמי שלא עבד אפילו שעה בשבוע הקבוע וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שקדמו לו, והיה פנוי להתחיל בעבודה אילו הוצעה לו.

חזרה לתוך נתוני החשבונאות הלאומיים, יבוא הסחורות והשירותים (למעט יבוא בטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים), ירד ב-14.3% ברבעון הראשון ובכך השלים ירידה שנתית של כמעט מחצית (46%-) - גבוה הרבה יותר מהירידה הרבעונית ברבעון שחתם את 2008 (2.8%-), על רקע ירידה חדה ביבוא סחורות במגזר האזרחי ויבוא שרותי תוכנה, תחבורה ותקשורת.