חרדים
אחת הבעיות של החרדים בבואם למצוא עבודה היא היעדר ידע מספק באנגלית | תמונת AVI: חדשות

משרד התמ"ת מפעיל מזה כשנתיים מרכזי תעסוקה למגזר החרדי. מרכזים אלו נועדו לספק שירותים של הכוונה, ייעוץ תעסוקתי והשמה בעבודה לאוכלוסיה החרדית. עד כה נפתחו שלושה מרכזים – בירושלים, ביתר עילית ואשדוד. חמישה מרכזים נוספים עתידים להיפתח בישובים הבאים: מודיעין עילית, בני-ברק, אלעד, חיפה וצפת. המרכזים תואמים את הצביון החרדי, מאיישים אותם עובדים חרדים והפניה אליהם היא וולונטרית.

מהנתונים האחרונים עולה כי יותר ויותר חרדים עוזבים את הישיבות ופונים לשוק העבודה. כמות המועסקים מכלל כל הפונים למרכזי התעסוקה עלתה ב-35% בחודשים האחרונים. בכלל, 41% מהמשתתפים בתכנית דיווחו על שיפור במצבם התעסוקתי.

בהשוואה בין החרדים שמשתלבים בשוק העבודה ובין החרדים שנשארים ללמוד בישיבות, ניתן לראות כי אלו שמשתלבים בשוק העבודה הם צעירים יותר, משכילים יותר והורים לפחות ילדים.

מהנתונים שאוספים במרכזי התעסוקה נמצא כי הבעיות העיקריות של המגזר החרדי בבואם למצוא עבודה הן היעדר ניסיון תעסוקתי, הצעות שכר נמוכות מדי, קושי למצוא מקום עבודה במרחק סביר מהבית וקושי במציאת מקום עבודה בעל צביון חרדי.

בקרב הנשים עלתה בעיה נוספת, המוכרת גם במגזר החילוני: שעות עבודה לא נוחות, שלא מאפשרות שילוב של עבודה וטיפול במשק הבית. כמו כן, גברים שלמדו במוסדות ההשכלה התורנית מדווחים כי פעמים רבות אין להם את הידע המקצועי המתאים, או שהם נעדרים ידע בסיסי באנגלית, במתמטיקה או במחשבים.